Over PoliMedia

Wat is PoliMedia?

Hoe berichten de media over politieke debatten? Een dergelijke vraag vereist een analyse van de verslagen van de politieke debatten, maar ook van krantenartikelen en radiofragmenten. Een analyse waarbij deze drie bronnen worden gecombineerd is nu echter nog niet gemakkelijk; je moet naar de fysieke archieven, of werken met verschillende online archieven met uiteenlopende zoekomgevingen en dito beperkingen.

Het CLARIN-NL project PoliMedia (mei 2012 tot mei 2013) had als doel om de notulen van de debatten in de Staten Generaal te koppelen aan de archieven van historische kranten (KB) en ANP Radiobulletins (KB) en televisieprogramma's (NIBG), om zo een cross-media-analyse mogelijk te maken in een uniforme zoekomgeving.

In 2013 won PoliMedia de Veni competitie van de LinkedUp Challenge en was finalist van de Semantic Web Challenge.

Hoe werkt PoliMedia?

Elk Kamerdebat bestaat uit interrupties en toespraken van parlementariërs en leden van de regering. Van elke bijdrage van een politicus in een debat extraheren we kenmerkende informatie:

 1. De spreker
 2. De datum
 3. Belangrijke termen uit de bijdrage
 4. Belangrijke termen uit de beschrijving van het gehele debat.
Deze informatie wordt gecombineerd om een zoekvraag (ook wel query) te genereren, waarmee we de archieven van de kranten, radiobulletins en televisieprogramma's bevragen. Media items die corresponderen met deze zoekvraag worden vastgelegd en gekoppeld met de bijdrage, om zo een web van koppelingen (ook wel Semantisch Web) tussen Staten Generaal en mediaverslaglegging te creëeren.

Uiteindelijk bevat dit web koppelingen van de Staten Generaal naar historische krantenartikelen en radiobulletins. Koppelingen naar televisieprogramma's zijn niet opgenomen in PoliMedia, dit wordt verder uitgelegd onder 'Toekomstig onderzoek'. Dit systeem is (nog) niet feilloos; uit evaluaties bleek dat 62% van alle mogelijk relevante media-items worden gevonden (recall), en dat van alle gevonden media-items 75% daadwerkelijk relevant is (precisie) [2].

PoliMedia poster

Hoe kun je PoliMedia gebruiken?

Om gebruikers de mogelijkheid te geven deze koppelingen tussen Staten Generaal en mediaverslaglegging te doorzoeken, is een zoekomgeving ontwikkeld. Deze zoekomgeving is ontwikkeld op basis van gebruikerswensen uit interviews met wetenschappelijke historici en politieke communicatiewetenschappers. Dit heeft geleid tot een zoekomgeving waarmee de Staten Generaal full-text doorzocht kunnen worden, en die kan filteren op spreker, functie van de spreker (parlementariër of lid van de regering), politieke partij en jaartal.

Deze politieke debatten worden getoond met links naar de originele locaties van de media-items.

Wie hebben PoliMedia gemaakt?

PoliMedia is een CLARIN-NL project. Het is een samenwerking tussen de TU Delft en de VU (ontwikkeling van koppelingen tussen Staten Generaal en mediaberichtgeving), Het Instituut voor Beeld en Geluid (ontwikkeling van de zoekomgeving) en Erasmus Universiteit Rotterdam (projectleider & onderzoek zoekgedrag onderzoekers geschiedenis en politieke communicatie) met dank aan de KB voor het beschikbaar stellen van de kranten en radio-bulletins.

Project team

Erasmus Universiteit Rotterdam

TU Delft

Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Dataset

De koppelingen tussen de Staten Generaal en de mediaverslagleggingen zijn als dataset beschikbaar gemaakt, zodat deze door andere onderzoekers herbruikt kan worden. Zie voor meer informatie data.polimedia.nl.

Herpublicatie van (een deel van) de data is om auteursrechtelijke redenen slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Neem voor meer informatie contact op met de Koninklijke Bibliotheek (dataservices@kb.nl).

Toekomstig onderzoek

Binnen dit eenjarig project is het nog niet afdoende gelukt om links te leggen tussen de notulen van de debatten in de Staten Generaal en televisieprogramma's. Dit is doel van toekomstig onderzoek.

In het vervolgproject Talk of Europe worden de debatten van het Europees Parlement geschikt gemaakt om te koppelen met andere media, voor meer informatie zie www.talkofeurope.eu.

Presentaties

 • Connecting political data to media data. Presentation at ASCoR Spring Colloquium ‘Big Data at the University of Amsterdam’, 18 February 2014, Amsterdam, Netherlands

 • PoliMedia. IAMHIST. Leicester, UK, 18 juli 2013 slideshare

 • Building the PoliMedia search system; data- and user-driven. eHumanities Group. Amsterdam, 18 april 2013 slideshare

 • PoliMedia symposium: linking political debates and media. Amsterdam, 23 januari 2013

  1. Introduction to PoliMedia slideshare
  2. Linking the data sets slideshare
  3. User research for the development of PoliMedia slideshare

 • User research for the development of search systems. Erasmus Universiteit Bibliotheek, 11 december 2012, Rotterdam slideshare

 • Bringing parliamentary debates to the Semantic Web. Workshop on Detection, Representation, and Exploitation of Events in the Semantic Web (DeRiVE 2012). Boston, VS, 12 november 2012 slideshare

 • PoliMedia introductie. Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie. Den Haag, 22 juni 2012 slideshare

 • PoliMedia introductie. CLARIN kick-off. Hilversum, 6 maart 2012 slideshare

Publicaties