Help

Wat kan ik doen met PoliMedia?

Via PoliMedia.nl kunt u onderzoeken hoe kranten en ANP radio-bulletins verslag hebben gedaan van debatten in de Tweede Kamer tussen 1945 en 1995.

Hoe gebruik ik PoliMedia?

In de zoekbalk kunt u elk trefwoord , onderwerp, politieke partij of naam intypen die u wilt. PoliMedia doorzoekt de notulen van de debatten in de Tweede Kamer. In de resultaten krijgt u delen van debatten te zien waarin uw zoekterm voorkomt. Aan de linkerkant kunt u de resultaten verfijnen op jaar, functie van de persoon die aan het woord was, naam van de politicus en de politieke partij. Aan de rechterkant ziet u of er over dit debat een artikel in de krant heeft gestaan of verslag over is gedaan op de radio.

Wanneer u klikt op een resultaat, ziet u de tekst van het debat waarin uw zoekterm voor komt en uw zoekterm is gearceerd. Aan de rechterkant staan de mediaberichten over het betreffende debat. Wanneer u daarop klikt, opent het oorspronkelijke mediabericht in een apart venster.

Kan ik speciale zoektekens gebruiken?

Ja, u kunt aanhalingstekens gebruiken wanneer u wilt zoeken op twee woorden die achter elkaar staan, bijvoorbeeld "Van Agt" of "economische crisis"

Booleaanse zoekoperatoren werken helaas niet binnen PoliMedia.

Hoe worden de zoekresultaten gerangschikt?

Hoewel Booleaanse zoekoperatoren niet werken binnen PoliMedia, worden deze wel gebruikt bij het rankschikken van zoekresultaten. Bij het combineren van zoektermen worden deze gerankschikt door eerst de zoekresultaten die aan beide termen voldoen (AND) te tonen, gevolgd door zoekresultaten met een van de termen (OR).

Waar komen de mediaberichten vandaan?

Zowel de krantenberichten als de ANP radio-bulletins zijn afkomstig van de Koninklijke Bibliotheek, zie kranten.kb.nl en anp.kb.nl

Welke jaren zijn beschikbaar?

De kranten zijn beschikbaar uit de periode 1945 - 1995, zie voor volledige lijst deze PDF met beschikbare kranten waartoe PoliMedia toegang had in maart 2013. De ANP radiobulletins zijn beschikbaar voor de periode 1945 - 1984.

Heb ik toegang tot alle krantenartikelen die in Nederland zijn verschenen?

Nee. PoliMedia maakt gebruik van de krantenartikelen die beschikbaar zijn via www.kranten.kb.nl. Hoewel dit de grootste database is van gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, zijn hier niet alle kranten in opgenomen. Een overzicht van de kranten die in PoliMedia zitten, vind je hier

Vindt PoliMedia alle relevante mediaberichten?

Helaas niet. Hoewel PoliMedia veel berichten vindt, is het systeem niet feilloos. Uit onze evaluaties bleek dat 62 procent van alle mogelijke relevante media-items worden gevonden (recall) en dat van alle gevonden media-items 75 procent relevant is (precisie). Zie ook 'Over PoliMedia'.

Is PoliMedia klaar?

Hoewel het project in mei 2013 voltooid is, bekijken we de mogelijkheden om meer media-archieven op te nemen in PoliMedia. Vooralsnog zijn we er bijvoorbeeld niet in geslaagd om televisieprogramma's over de debatten op te nemen in PoliMedia. Tevens zouden we graag recente berichtgeving toevoegen in PoliMedia, net als de berichtgeving in tijdschriften, op websites en social media. De mogelijkheden hiertoe bekijken we in toekomstige onderzoeksprojecten.

Vragen?

Neem contact op met Martijn Kleppe: kleppe@eshcc.eur.nl